Tại Nhà thuốc Nhật Việt chúng tôi coi việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của khách hàng là thuộc về khách hàng, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà khách hàng chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi niềm tin của khách hàng là quan trọng nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của khách hàng và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của khách hàng.

Trân trọng cảm ơn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.