BỘ LỌC

Thuốc
AKUDINIR 125 Thuốc kê đơn 88.200 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏAMOKSIKLAV QUICKTABS 1000MG Thuốc kê đơn 14.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAMOKSIKLAV QUICKTABS 625MG Thuốc kê đơn 11.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAUGMENTIN 250/31.25 SAC 250MG 12'S Thuốc kê đơn 11.700 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAUGMENTIN 500/62.5 Thuốc kê đơn 17.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAUGMENTIN 625MG Thuốc kê đơn 12.700 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAZICINE 250MG Thuốc kê đơn 3.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏAZIPHAR Thuốc kê đơn 126.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAZIPOWDER Thuốc kê đơn 74.550 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ