BỘ LỌC

Thuốc
ALEGYSAL 1MG/ML B/1 Thuốc kê đơn 80.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏALPHA CHOAY TAB 30'S Thuốc kê đơn 2.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAMCINOL - PASTE Thuốc kê đơn 7.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏBOSTANEX 30ML 47.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏBOSTANEX 60ML 49.350 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏDALESTON-D Thuốc kê đơn 30.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏDESTACURE 52.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ