BỘ LỌC

Thuốc
LIVOLUK 110.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏLOSEC MUPS Thuốc kê đơn 28.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMOTILIUM 10MG TAB B/100 Thuốc kê đơn 1.900 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏMOTILIUM 30MG/30ML Thuốc kê đơn 25.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏNEXIUM MUPS TAB 20MG 2x7'S Thuốc kê đơn 24.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏNEXIUM MUPS TAB 40MG 2X7'S Thuốc kê đơn 24.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏNEXIUM SAC 10MG 28'S Thuốc kê đơn 24.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏNORMAGUT 6.800 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏORESOL 245 1.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ