BỘ LỌC

Thuốc
AVAMYS NASAL SPRAY SUSP 27.5 MCG 30DOSE Thuốc kê đơn 96.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏBRONCHO-VAXOM CHILDREN TAB Thuốc kê đơn 10.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCOLDI B 16.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCOLERGIS 60.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCOMBIVENT Thuốc kê đơn 16.800 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ