BỘ LỌC

Thuốc
DISMOLAN 3.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏEXOMUC 4.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏFLIXONASE NASAL SPRAY 0.05% 60DOSE Thuốc kê đơn 155.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏFLIXOTIDE EVOHALER SPRAY 125MCG 120DOSE Thuốc kê đơn 111.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏHALIXOL 100ML 85.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏMITUX 1.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMITUX E 1.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMONTIGET 4MG SAC Thuốc kê đơn 8.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏNACOFAR 60ML 18.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ