BỘ LỌC

Thuốc
OLESOM - S SYRUP Thuốc kê đơn 52.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏPECTOL-E 90ML 20.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPECTOLVAN IVY 65.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏPROSPAN 100 ML 65.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏPULMICORT RESPULES 0.5MG/2ML Thuốc kê đơn 14.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ