BỘ LỌC

Thuốc
SALMODIL EXPECTORANT SYRUP Thuốc kê đơn 53.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏSERETIDE ACCUHALER 50/500 MCG 60' S Thuốc kê đơn 352.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSERETIDE ACCUHALER PWD 50 /250MCG 60'S Thuốc kê đơn 272.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSERETIDE EVOHALER DC 25/250MCG 120D Thuốc kê đơn 291.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSERETIDE EVOHALER DC 25/50MCG 120D Thuốc kê đơn 200.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSERETIDE EVOHALER DC 25/125 MCG 120D Thuốc kê đơn 237.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSINGULAIR TAB 4MG 28'S Thuốc kê đơn 14.450 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏSINGULAIR TAB 5MG 28'S Thuốc kê đơn 14.450 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSIRO HO METHORPHAN Thuốc kê đơn 30.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ