BỘ LỌC

Thuốc
SMART-AIR 4MG Thuốc kê đơn 55.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏSMART-AIR 5MG Thuốc kê đơn 75.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏSOLMUX BRONCHO Thuốc kê đơn 29.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSOLMUX TL 40.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSYMBICORT TUR OTH 60 DOSE 160/4.5 Thuốc kê đơn 300.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSYMBICORT TURBUHALER 120 DOSE Thuốc kê đơn 511.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ