BỘ LỌC

Thuốc
BABYSEPTOL 60ML Thuốc kê đơn 35.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏBINOZYT SUSP 200MG/5 ML 1'S Thuốc kê đơn 85.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏBRAVINE INMED Thuốc kê đơn 85.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCECLOR SUS 125MG 60ML Thuốc kê đơn 103.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCEFIXIM 100MG SAC Thuốc kê đơn 4.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCIPROBAY 500 Thuốc kê đơn 14.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCKDKMOXILIN DRY SYRUP 7:1 Thuốc kê đơn 66.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ