BỘ LỌC

Thuốc
CLAMOXYL SAC 250MG 12'S Thuốc kê đơn 5.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCLARITEK DROP 125MG/5ML Thuốc kê đơn 36.600 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCLARITEK GRANULES 125MG/5ML Thuốc kê đơn 52.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCRAVIT TAB 250 Thuốc kê đơn 25.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCURAM 250MG/ 5ML 1'S Thuốc kê đơn 93.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCURAM TAB 1000MG 10X8'S Thuốc kê đơn 22.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCURAM TAB 625MG 10X8'S Thuốc kê đơn 13.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏDORITHRICIN 2.100 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏERY CHILDREN 250MG Thuốc kê đơn 5.400 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ