BỘ LỌC

Thuốc
KLAMENTIN 500/62.5 Thuốc kê đơn 6.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMAXITROL 5ML 1'S 42.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMECEFIX-B.E 50MG Thuốc kê đơn 5.250 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMECEFIX-B.E 75MG Thuốc kê đơn 6.825 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏMEDOCLOR 125MG/5ML Thuốc kê đơn 105.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏMEIACT FINE GRANULES Thuốc kê đơn 25.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏNEODEX Thuốc kê đơn 12.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏNOVAFEX 100MG/5ML Thuốc kê đơn 115.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ