BỘ LỌC

Thuốc
OFLOVID 15MG/5ML B/1 Thuốc kê đơn 68.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏOTIFAR Thuốc kê đơn 5.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏOTOFA Thuốc kê đơn 94.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPANDEX Thuốc kê đơn 18.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPMS-BACTAMOX 375 Thuốc kê đơn 8.200 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPMS-BACTAMOX 500MG Thuốc kê đơn 6.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPMS-BACTAMOX 625 Thuốc kê đơn 9.900 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPMS-BACTAMOX 750MG Thuốc kê đơn 9.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPMS-CLAMINAT Thuốc kê đơn 5.600 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ