BỘ LỌC

Thuốc
PMS-CLAMINAT 500/125MG Thuốc kê đơn 10.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPOLYDEXA Thuốc kê đơn 69.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPRELOX SUSPENSION Thuốc kê đơn 100.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPRICEFIL 250MG/5ML Thuốc kê đơn 0 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏR-TIST Thuốc kê đơn 78.700 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏROVAMYCINE 1.5 MIU B/2BLS x 8 TABS Thuốc kê đơn 4.600 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏROVAMYCINE 3 MIU B/2BLS x 5 TABS. Thuốc kê đơn 9.300 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSULCILAT 250MG/5ML Thuốc kê đơn 115.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSUMAKIN 500/125 Thuốc kê đơn 8.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ