BỘ LỌC

Thuốc
TAVANIC TAB 500MG B/5 TABS Thuốc kê đơn 38.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏTEDAVI 200/28.5 Thuốc kê đơn 125.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏTEDAVI 400/57 Thuốc kê đơn 175.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏTOLSUS SUSPENSION Thuốc kê đơn 105.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏTUPOD ORAL SUSPENSION USP Thuốc kê đơn 105.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏTYROSUR GEL 63.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏXORIMAX TAB 250MG 10'S Thuốc kê đơn 6.900 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏXORIMAX TAB 500MG 10'S Thuốc kê đơn 9.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏZINNAT 250 MG Thuốc kê đơn 14.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ