BỘ LỌC

Thuốc
ZINNAT 500MG Thuốc kê đơn 26.300 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏZINNAT SUS. BOT 125MG/5 ML 1’S Thuốc kê đơn 127.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏZINNAT SUSPENTION 125 MG Thuốc kê đơn 16.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏZITROMAX POS SUS 200MG/5ML Thuốc kê đơn 121.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ