BỘ LỌC

Thuốc
NEOPEPTINE LIQUID 45.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏOFLOVID OPHTHALMIC OINTMENT 0,003 B/1 Thuốc kê đơn 78.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏPANADOL VIÊN SỦI Thuốc kê đơn 2.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏPOLEBUFEN 105.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏROCIMUS 0.03% W/W Thuốc kê đơn 175.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSARA 120MG/5ML 19.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSARA 250MG/5ML 25.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ