BỘ LỌC

Thuốc
SYSEYE 10ML 26.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏSYSEYE 15ML 37.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏTOBRADEX 5ML 1'S Thuốc kê đơn 48.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏTOBRADEX OINT 3.5G 1'S Thuốc kê đơn 53.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏTOBREX 3MG/ML  5ML 1'S Thuốc kê đơn 42.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏTOBREX EYE OINTMENT  0.3%  3.5G 1'S Thuốc kê đơn 52.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏXYLOGEN 18.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ