BỘ LỌC

Thuốc
ALEGYSAL 1MG/ML B/1 Thuốc kê đơn 80.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏALPHA CHOAY TAB 30'S Thuốc kê đơn 2.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAMBROCO 42.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAMCINOL - PASTE Thuốc kê đơn 7.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏAMOKSIKLAV QUICKTABS 1000MG Thuốc kê đơn 14.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏAMOKSIKLAV QUICKTABS 625MG Thuốc kê đơn 11.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏANAFERON Thuốc kê đơn 120.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ