BỘ LỌC

Thuốc
CECLOR SUS 125MG 60ML Thuốc kê đơn 103.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCEELIN 15ML Thuốc kê đơn 23.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCEELIN 60ML Thuốc kê đơn 36.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCEFIXIM 100MG SAC Thuốc kê đơn 4.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCIPROBAY 500 Thuốc kê đơn 14.800 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCKDKMOXILIN DRY SYRUP 7:1 Thuốc kê đơn 66.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCLAMOXYL SAC 250MG 12'S Thuốc kê đơn 5.500 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏ