BỘ LỌC

Thuốc
CLARITEK DROP 125MG/5ML Thuốc kê đơn 36.600 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCLARITEK GRANULES 125MG/5ML Thuốc kê đơn 52.500 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCOLDI B 16.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCOLERGIS 60.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCOLICARE DROPS 40.000 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏCOLLYDEXA Thuốc kê đơn 5.000 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCOMBIVENT Thuốc kê đơn 16.800 VNĐ Còn hàng Thêm vào giỏCONIPA - PURE Thuốc kê đơn 4.700 VNĐ Hết hàng Thêm vào giỏ